ZELJKO PETER KARTAL


startsida

ASP-kod

Zeljko Peter Kartal

tipsar om:

Nedräkning - ASP skript.

<%''''''''''''''''xx dagar kvar till tex. 7 december 2011''''''''%>
<%response.write datediff("d", now, "07/09/2011")%>

/Zeljko Peter Kartal